Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /home/luminaorg/public_html/org_lumina_fpc/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentAllVideoSharePlayer has a deprecated constructor in /home/luminaorg/public_html/org_lumina_fpc/plugins/content/allvideoshareplayer/allvideoshareplayer.php on line 17

A1Managementul și coordonarea proiectului constă în: întâlnire de demarare a proiectului, ședinte periodice, aplicare cerințe financiar-juridice ale proiectului, coordonare şi monitorizare activități;evaluare rezultate intermediare și finale; elaborare rapoarte tehnico-financiare; notificări și acte adiționale. Achiziții publice - conform legislației în vigoare și instrucțiunilor AM POSDRU şi MFE.

Coordonată de solicitant, sprijinit de P1 si P2.

A2. Selectarea grupului țintă. Se vor selecta membrii grupului țintă - min 600 angajati din agentii de turism, hoteluri, moteluri, pesiuni, cabane centre de

congres, restaurante, persoane care administreaza site-uri de turism si atractii si/sau care presteaza servicii pentru turisti, cofetarii, firme de catering, clinici private, spitale şi entităţi care desfăşoară activităţi comerciale şi în domeniul IT/prelucrării de date etc. din regiunile NE, NV, SE, SM (cu preponderență din mediul urban), min 50 % din grupul tinta eligibil va fi format din persoane care au domiciliul/reședința în zonele/județele/orașele fost  industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora (in limita a maxim 50 de km de la localitatea fostă industrializată).

 

A3. Campanie de informare/ constientizare/ mediatizare. Se desfasoara o campanie de diseminare informatii privind necesitatea, oportunitatea si beneficiile participarii la cursuri de FPC si importanta dobandirii unei

calificari complete in corelare cu cerintele actuale existente pe piata muncii. Activitatea are la baza organizarea de prezentari PPT la sediile firmelor care doresc sa-si certifice angajatii, aparitii in presascrisa, distributia de pliante si brosuri. Vor fi realizate materialele de informare si promovare ale proiectului (pliante, newsletter-uri, brosuri, anunturi in presa etc) pentru informarea opiniei publice cat si a angajatorilor cu privire la proiect si sensibilizarea

grupului tinta. Vor fi organizate seminarii, unde vor fi invitate persoane din cadrul grupului tinta si reprezentanti ai factorilor interesati: in special angajatori si reprezentanti ai asociatiilor profesionale din domeniul serviciilor si turismului. In cadrul materialelor de informare si al seminariilor va fi prezentat proiectul, vor fi abordate aspecte privind oportunitatile (pentru angajati si angajatori) de

dezvoltare a resurselor umane in cadrul DMI 2.3, modalitatile de calificare a angajatilor si vor fi derulate actiuni care sa conduca la constientizarea nevoii de FPC a angajatilor, a importantei si a beneficiilor participarii la programele de FPC, cu scopul de a asigura o participare cat mai mare agrupului tinta la activitatile viitoare ale proiectului. Vor fi semnate/agreate acorduri de colaborare cu angajatorii prezenti in cadrul seminariilor de informare si interesati de  beneficiile FPC. Mesajulprincipal transmis in cadrul campaniei va fi acela de a vedea in formarea continua o sansa reala pentru cresterea afacerii, dar si pt planurile de cariera individuala ale angajatilor. Ca o etapa finala se vor

distribui formulare de inscriere pentru potentialii cursanti. Vor fi distribuite brosuri si buletine informative in cadrul seminariilor de constientizare. Coordonată de partenerul 1, sprijinit de solicitant.

 

A4. Formare profesionala. Cursurile vor fi derulate de formatori ai S la nivelul regiunilor NV, NE, SEsi SM. In baza colaborarii cu intreprinderile si asociatiile profesionale, in cadrul cursurilor de calificare va fi promovata creativitatea si inovarea si va fi creat un cadru favorabil prin care sa fie incurajata asumarea de riscuri si experimentarea. Va fi promovata invatarea activa (la partea teoretica si la cea practica) si va fi oferita posibilitatea ca fiecare cursant sa-si controleze si dezvolte propria invatare,inclusiv prin utilizarea instrumentelor TIC, fapt care va imbunatati accesul la cursuri si flexibilitatea acestora. Vor fi incurajate sa participe mai ales persoanele necalificate, cele cu un nivel scazut de calificare si cele care au calificari redundante pe piata muncii sau care necesita calificari suplimentare,conform tendintei actuale la nivelul angajatorilor, respectiv polificalificarea personalului angajat existent.Se vor acorda subvenții pentru stimularea participării și implicării grupului țintă la cursuri,stimulente menite să îmbunătăţească participarea eficientă a angajaţilor la FPC prin finanţarea bazată pe performanţe. Coordonată de solicitant.

 

 

A4.1 Derularea cursurilor de (re)calificare - babysitter,lucrător comercial, cameristă hotel, cofetar; infirmier,operator introducere date, administrator pensiune turistică. Programele de formare profesională autorizate ANC au fost stabilite în funcție de necesitățileși cerințele de pe piața muncii, în acord cu nevoile de resursa umană ale angajatorilor, astfel încât participarea la aceste cursuri să fie benefică și să poată sprijini participantii sa obtina cele mai bune rezultate în cel mai scurt timp. Vor fi organizate 24 de cursuri – cca 6 cursuri /regiune (cca 150 angajati /regiune de dezvoltare, in grupe de 25 persoane in medie), in functie de optiunile grupului tinta la nivelul fiecarei regiuni in parte. Practica se va desfasura la sediul angajatorilor, urmarindu-se familiarizarea cursantului cu elementele de baza privind aplicarea deprinderilor de la modulul teoretic,cu monitorizare din partea echipei de implementare. Coordonată de solicitant.

 

 

A4.2 Evaluare și certificare cursanți .Se vor sustine examenele de evaluare si se vor elibera certificatele conformmetodologiei ANC. Minimum 576 de persoane vor fi certificate ca urmare a participării la cursurile dincadrul proiectului. Coordonată de solicitant.

 

A5. Informare și publicitate. Vizează crearea unei imagini a proiectului și diseminarea acesteia în rândul grupului țintă și al actorilor locali, regionali și naționali,cu evidenţierea sprijinului financiar nerambursabil de care beneficiază proiectul. Vor fi elaborate materiale tipărite (pliante, broșuri etc.), se vor realiza roll up-uri de promovare și un site web dedicat proiectului. Se vor publica articole în presa scrisă. Materialele vor fi distribuite cu ocazia celor 2conferințe de presă, dar și cu ocazia modulelor de curs sau a diverselor întâlniri din cadrul proiectului.Va fi organizată o conferința de presă pentru lansarea proiectului la care vor participa reprezentanți ai S şi partenerului, ai actorilor cheie locali și regionali în domeniul ocupării forței de muncă,reprezentanți ai autorităților locale și ai angajatorilor. Vor fi invitați reprezentanți din media locală,regională și națională și cel puțin un reprezentant al AM/OI POSDRU. În cadrul conferinței de presă pentru închiderea proiectului vor fi prezentate rezultatele proiectului, ca urmare a finalizări iimplementării acestuia. Va fi creata o sectiune web unde vor fi postate toate informatiile legate deproiect (evenimentele, activitatile derulate si rezultatele obtinute), iar continutul va fi actualizat permanent.Coordonată de solicitant, sprijinit de P1 si P2.